definicija neslaganja

Riječ neslaganje odnosi se neslaganje, neslaganje između dvoje ili više ljudi oko određenog problema.

Neslaganje dvoje ili više ljudi oko problema ili načina rješavanja problema

Odnosno, neslaganje je nedostatak dogovora oko nečega.

Neslaganje je vrlo često stanje u demokratskim društvima u kojem prevladava sloboda izražavanja, a svaki slučaj pojedinačno može slobodno izraziti svoje mišljenje o nekom pitanju, čak i ako nema isto gledište kao što ima trenutni autoritet .

Sada ćemo upravo u autoritarnim društvima pokušati učiniti da neslaganje nestane.

Metodologije koje to čine gotovo uvijek koriste ekstremno nasilje, progon i zatvaranje, među ostalim radnjama.

Sredstvo da se nešto duboko zna

S druge strane, neslaganje se obično u mnogim kontekstima smatra puno više od razlika koje osoba može imati s drugima u vezi s rješenjem problema, ali se može uzeti kao sredstvo za postizanje potpunog znanja o problemu.

To je tako zato što mnogo puta suprotstavljeni stavovi ili vizije generiraju da su očigledni stavovi za i protiv i u ovom se pristupu postiže poboljšano stajalište koje uključuje najbolju od dvije suprotstavljene alternative.

Rasprava, načelo dogovora

Općenito, na zahtjev neslaganja, da bi se to riješilo i ispravile razlike, obično se predlaže održavanje rasprave, rasprave između uključenih i koja će imati misiju voditi ih da razmijene različita stajališta koja predstavljaju i ako je moguće postići dogovor o tom pitanju.

Rasprava je jedna od najčešće korištenih tehnika usmene komunikacije prilikom suočavanja s antagonističkim prijedlozima o problemu.

U većini njih, pored pojedinaca koji se ne slažu, pojavljuje se i moderator koji će biti odgovoran za usmjeravanje rasprave, naručivanje prezentacija i omogućavanje svakome da uredno iznese svoje stajalište.

Koncept koji se protivi neslaganju je koncept konsenzus, što je upravo suprotno, dogovor svih ljudi koji čine organizaciju, entitet, između ostalog, o temi koja zanima skupinu.

Može se dogoditi da se neke skupine, na primjer političke, stave iza ideologije, ali, u odnosu na različita pitanja, njihovi se članovi, svaki s iskustvom i subjektivnošću, ne slažu u potpunosti oko načina rješavanja određenih sukoba.

Tu se obično pojavljuje neslaganje i bitno je da se odmah nađe način za njegovo ublažavanje, kroz raspravu i raspravu, kako bi se izbjegle nesuglasice koje završavaju podrivanjem početne zajednice u grupi.

Treba napomenuti da je mnogo puta zbog neslaganja moguće postići konsenzus o nekom pitanju, a to je upravo moguće iz rasprava i rasprava.

Na primjer, rješenje problema koji dijeli mišljenja zajednice i koje kao takvo generira neslaganje može se prevladati mirnom raspravom, i premda razne suprotstavljene strane ne mijenjaju svoje stavove, ono što mogu učiniti jest postići konsenzus da se to riješi na najbolji mogući način.

Potaknite razvoj, dijalog i toleranciju

Neslaganje je izuzetno pozitivno za razvoj i rast zajednice ako se odluči suočiti s njim na temelju rasprave o idejama i potrage za konsenzusom.

I to je slučaj, jer neslaganje uvijek potiče dijalog, a kao što znamo, nema ništa bolje od razgovora i razgovaranja na miran i otvoren način o pitanjima oko kojih se ne slažemo.

Iz gore navedenih razloga, neslaganje se mora smatrati neophodnim i prirodnim problemom koji se javlja u zrelom društvu, tolerantnom prema razlikama i u kojem sloboda izražavanja svih prevladava nad svim stvarima, bez ograničenja ili bilo kakve razlike bez ikakvog razloga.

Sada se ta sloboda mora uvijek poštivati ​​i ograničiti samo na poštivanje drugih i skladan suživot, odnosno ne možete ih napadati govoreći bez predostrožnosti bilo što što šteti drugima, to mora biti osnovna granica.