definicija filtracije

Pod filtracijom se podrazumijeva onaj postupak kojim se element stavlja kroz sito ili filter kojim se odvajaju njegovi dijelovi, zadržavajući one dijelove koji ne prolaze kroz njihovu veličinu, a dijelove koji prolaze kroz njega filtrirajući. . Pojam filtracija također se može simbolički ili metaforički koristiti za označavanje onih pojava u kojima se podaci ili informacije prenose iz jednog prostora u drugi.

Filtraciju bismo mogli opisati kao fizički postupak zbog kojeg se element dijeli na dijelove prema debljini ili veličini. O fizičkom procesu govorimo jer je to proces koji ima veze s načinom na koji čestice međusobno djeluju u okolišu, u svemiru, a ne s formulama ili kemijskim elementima. Zapravo, filtraciju bismo mogli shvatiti i kao mehanički postupak koji ne treba umjetno stimulirati uporabom kemikalija ili drugih vrsta proizvoda.

Filtracija se može pojaviti u mnogim osnovnim i uobičajenim svakodnevnim radnjama, na primjer kada se kava filtrira. Da biste to učinili, potrebno je imati vrlo osjetljive filtere s vrlo malim porama koji omogućuju samo prolaz vode i koji zadržavaju zrna kave ili mljevenu kavu, zbog čega se vruća voda koja se filtrira pretvara u napitak poznat kao kava. .

Kao što je rečeno, curenje može biti i nešto što nije konkretno, ako ne i simbolično. Primjerice, kada procuri tajna informacija o nečemu ili nekome, a taj je podatak poznat mnogim ljudima ili barem većem broju ljudi nego prije. Ovakve vrste curenja mogu ponekad biti vrlo kontroverzne, jer se iz određenog razloga drže u tajnosti.