definicija starijeg

Izraz starije osobe koristi se za onu osobu koja je u okviru parametara onoga što se naziva treća dob ili populacija starijih osoba.

Zatim, među karakteristikama koje definiraju ovu vrstu stanovništva su: dob koja će se kretati između 65 i 70 godina i više, jer je vrijedno napomenuti da kao posljedica poboljšanja koja su postignuta kroz godine i stoljeća u pogledu kvalitete života sve više raste dobna razlika koja je započela s 30 godina u antici i u današnje vrijeme, rekli smo, već premašuje 70, 80, 90, au nekim paradigmatičnim i najzavidnijim slučajevima i 100.

S druge strane, još jedno pitanje koje karakterizira ovu vrstu stanovništva i koje se nedvojbeno uzima kao parametar za njihovo definiranje u ovoj fazi, jest pitanje odlazak u mirovinu ili povlačenje iz radne aktivnosti jer je već prešla barijeru godina koju je odredila dotična država i koja određuje do kada se osoba smatra aktivnom i od kada onda mora dobiti ekonomski doprinos od države da bi živjela, uzvraćajući, sve godine da je ta osoba radila i također doprinosila kada je dosegla dob za umirovljenje da bi mogla ugodno živjeti.

Iako jasno i vrlo nažalost, u nekim dijelovima svijeta, posebno u onim manje razvijenim, ovo pitanje i dalje ostaje utopija kao posljedica oskudnih i loših doprinosa koje država plaća u obliku mirovina starijoj osobi.

Dok, Gerijatrija je znanstvena disciplina koja je odgovorna za proučavanje aspekata koji se odnose na prevenciju, izlječenje i rehabilitaciju najčešćih bolesti i problema koji pogađaju starije osobe a u kojem također možemo pronaći ključeve kako bi se trajnost i kvaliteta života starijih osoba mogli dodatno pojačati.