definicija omjera

Omjer je riječ koju su dogovorili referenti španjolskog jezika koja se koristi kao sinonim riječi razum samo u smislu količnika brojeva ili usporedivih količina, odnosno omjer će biti omjer ili količnik dviju povezanih veličina.

Na primjer, financijski omjeri su oni koeficijenti koji pružaju financijske jedinice mjere i usporedbe. Preko njih će se uspostaviti odnos između dva financijska podatka, a učinit će dostupnom i analizu odgovarajućeg stanja organizacije na temelju njenih optimalnih razina.

U međuvremenu, da bi usporedba podataka bila koherentna, podaci koji se uspoređuju moraju odgovarati istom vremenskom razdoblju i također održavati financijski, administrativni i ekonomski odnos. Postoje omjeri različitih vrsta, od aktivnost, produktivnost, ravnoteža i financijska; na primjer, potonji omogućuju mjerenje likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti poduzeća.

S druge strane, na polju računarstvo, izraz omjer se često koristi, jer programi koji omogućuju dijeljenje datoteka od osobe do osobe (P2P) uspostavljaju dvije vrste omjera, odnosno omjer označava odnos između broja korisnika koji imaju cjelovitu datoteku za dijeljenje i broja korisnika koji preuzimaju spomenutu datoteku.

Sa svoje strane, omjer dijeljenja, omjer je prijenosa i preuzimanja korisničkih datoteka, na primjer, ako je dotični korisnik u sustav prenio 600 MB datoteka, a s druge strane preuzeo 300 MB, njihov omjer dijeljenja je 2,0.