definicija sheme

Dijagram je grafički ili simbolički prikaz niza ideja ili koncepata povezanih u različitim poljima proučavanja.

Shema je vizualni prikaz često apstraktnih ili nematerijalnih pojmova koji su povezani s oblikom simboličke figure. Shema se koristi u razne svrhe, na primjer za olakšavanje razumijevanja znanstvenog, logičkog ili matematičkog koncepta. Ili se također mogu koristiti kao sažetak ili pojednostavljena konceptualizacija određenog problema ili teme. Korisni su u obrazovnim i poslovnim prostorima, formalnim i neformalnim, te u svakoj situaciji koja zahtijeva grafičku koncepciju koja objašnjava jednu ili više ideja.

Znanstvene i / ili matematičke sheme uglavnom se koriste u istraživačke i teorijske svrhe. Iako nemaju uvijek svrhu pojednostavljenja, često služe demonstrativnom ili hipotetičkom cilju teoretiziranja o nekom aspektu znanosti ili logike. Na primjer, shema se može koristiti za grafički prikaz jedne ili niza formula, objašnjavanje koraka koje treba slijediti u određenom postupku ili predstavljanje sinkronog ili dijakronijskog razvoja predmeta ili entiteta. Sheme često prate izvještaje o istraživanju kao zaključak ili vizualizaciju doprinosa djela.

Sheme se također često koriste u društvenom području ili u obrazovnim, debatnim ili poslovnim okruženjima. Shema je korisna za međusobno povezivanje koncepata, na primjer, u hipotezi o socijalnim problemima kojima se treba baviti iz vladinih ili institucionalnih područja. Također je vrlo didaktična kada je riječ o podučavanju učenika apstraktnim ili složenim konceptima. Na primjer, pozvati se na biološku evoluciju, koncepte matematike ili filozofske probleme. Napokon, sheme su visoko cijenjene u poslovnom i radnom okruženju, gdje je često potrebno pojednostavljeno i konkretno objasniti napredak u radnim područjima.