definicija elektronegativnosti

Elektronegativnost to je u osnovi a mjera koja pokazuje sposobnost atoma da privuče sebi elektrone koji odgovaraju drugom atomu kada oba tvore kemijsku vezu. Ova je veza tipični kemijski proces zadužen za interakcije koje se javljaju između atoma, iona i molekula.

Vrijedno je spomenuti da što je atom veći, to je veći kapacitet privlačenja elektrona, dok će taj kapacitet privlačenja biti povezan s dva problema kao što su: njegov ionizacijski potencijal i elektroafinitet.

Poznavanje mjerenja elektronegativnosti vrlo je važno kada je riječ o poznavanju vrste veze koju će dva atoma stvoriti nakon njihove kombinacije, odnosno može se mnogo lakše predvidjeti.

Veze koje se javljaju između atoma koji odgovaraju istoj klasi i koji imaju istu elektronegativnost bit će apolarne. Dakle, što je veća razlika u elektronegativnosti između dva atoma, to je veća elektronska gustoća u blizini atoma koji je elektronegativniji.

Sada je vrijedno spomenuti da će, kad je bitna razlika u elektronegativnosti između dva atoma, doći do ukupnog prijenosa elektrona i stvorit će se ono što je poznato kao ionske vrste.

U određenom slučaju metala, budući da imaju malu elektronegativnost, oni će stvarati pozitivne ione, dok nemetalni elementi imaju nižu elektronegativnost i stvarat će se negativni ioni.

Postoje dvije ljestvice, Paulingova i Mullikenova, za klasifikaciju različitih vrijednosti elektronegativnosti atoma.

U prvom je najviše elektronegativni element koji se pojavljuje fluor, s vrijednosti 4,0, dok je najmanje elektronegativan francij, sa samo 0,7. Amerikanac Linus Carl pauling Bio je jedan od prvih kvantnih kemičara i 1954. godine prepoznat je njegov ogroman doprinos, odlikujući ga Nobelovom nagradom za kemiju.

Na Mullikenovoj ljestvici neon ima vrijednost 4,60, dok rubidij 0,99. Robert Sanderson Mulliken Također je bio istaknuti američki kemičar, koji se razvijao ne samo u istraživanjima, već iu obuci profesionalaca. 1966. dobio je Nobelovu nagradu za kemiju.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found