definicija mizoginije

Koncept mizoginije društveni je koncept koji se koristi za označavanje tog stava kojim osoba pokazuje mržnju ili prezir prema ženskom rodu. Iako se taj izraz općenito primjenjuje na muškarce, u nekim se situacijama može primijeniti i na žene koje se kreću sa stavom prezira ili prezira prema svojim rodnim vršnjacima. Mizoginija je stav koji su muškarci provodili nad ženama od pamtivijeka, odnosno od trenutka kad se ljudsko biće počelo organizirati kao zajednica i kad su žene počele zauzimati slabije uloge u smislu hijerarhije. Danas, unatoč svim napretcima koje moderno društvo može predstavljati, mizoginija još uvijek postoji vrlo snažno.

Pojam mizoginija potječe od grčkog, jezika kojem je sufiks miseo znači mrziti ili prezirati i gyné "žena" ili "žensko" (iz toga proizlaze i druge riječi poput ginekologije). Ženomrzac ili ženomrzac je onaj pojedinac koji prezire žene i kritizira, mrzi i prezire ne samo stavove koje žene posebno mogu imati u određenim okolnostima, već i njihovu trajnu ulogu u društvu.

Mizoginija je danas čest problem i ne primjećuje se samo u konzervativnijim društvima poput onih na Bliskom istoku, već i u onima koja se obično smatraju naprednijima, odnosno onima na Zapadu. Maltretiranje žena može biti kažnjeno ili službeno sankcionirano zakonom, ali to ne znači uvijek da u praksi žene ne trpe zlostavljanje, prezir, zlostavljanje ili zanemarivanje ne samo od muškaraca, već i od svojih rodnih vršnjaka. Prezir ili maltretiranje mogu biti verbalni (poput napada na ženu govorom ili komunikacijom), kao i fizički (na primjer seksualno zlostavljanje) ili psihološki (na primjer, od trajnog prezira prema radnjama koje žena može poduzeti da bi se ogrnula).