definicija akcentuacije

Akcentuacija što podrazumijeva, ili postavljanje pravopisnog naglaska na odgovarajući samoglasnik ili pojačavanje sloga koji nas navodi da ga izgovaramo s većim naglaskom u odnosu na ostale koji ga prate, predstavlja jednu od najvažnijih radnji koja ima bio u granicama gramatike i kao takav izuzetno je važan za zadovoljavajuću upotrebu predmetnog jezika. Prvu situaciju nazivamo tonalnim naglaskom, a drugi naglaskom.

Poštivanje pravila koja sistematiziraju naglašavanje riječi pomoći će nam ne samo da imamo ispravno pisanje, već i da ćemo biti razumljivi na način koji odgovara, i kada govorimo i kada pišemo. Jer kad, na primjer, naglasak nije dobro lociran, značenje fraze ili riječi može se u potpunosti promijeniti ili će sugovorniku otežati razumijevanje.

Jer kad su naglasci ili naglasci dobro postavljeni, tekst neće predstavljati dvosmislenost i može se razumjeti bez poteškoća.

Nažalost, posljednjih godina, umjesto da pokaže poboljšanja u ovom aspektu gramatike, bilo je mnogo neuspjeha i iako ne želimo kriviti samo razvoj novih tehnologija i nove komunikacijske modalitete koji su vam nametnuti, bez sumnje su imali pridonijelo netočnom pojednostavljenju nekih pravopisnih pravila, uključujući naglaske.

Ako započnemo s pregledom komunikacija putem e-pošte, društvenih mreža, tekstnih poruka ili chata, ustanovit ćemo da naglasak praktički nema koristi. U tom se smislu tvrdi da brzina kojom se kreće ova vrsta komunikacije tjera ljude da zanemaruju neka osnovna pravila.

Ali naravno, ne možemo to prihvatiti ni na koji način kao ublažavajuće, jer izvan svega, ne stavljanje naglaska tamo gdje odgovara predstavlja pravopisnu pogrešku.

S druge strane, nedostatak pravopisne prakse u školi i loše čitanje mogu biti drugi uzroci pravopisnih pogrešaka.

Na primjer, komplikacije koje obično proizlaze iz ove pogrešne upotrebe naglaska su u tome što se riječi koja nije stavljena s odgovarajućim naglaskom može dati drugo značenje nego što zapravo ima. Na primjer: Juan se svojim debijem proslavio, nije točan jer u o: skočio je nedostajao naglasak.