definicija elektronskog razvoja

Ekološki razvoj, poznat i kao održivi razvoj, koncept je koji je prvi put formaliziran u dokumentu poznatom kao Brundtlandovo izvješće, koji je rezultat rada Svjetska komisija Ujedinjenih naroda za okoliš i razvoj.

Kontekst Ecodevelopment podijeljen je u tri glavna dijela: ekološki, ekonomski i socijalni. U međuvremenu, glavno pitanje koje predlaže jest da osnovne potrebe poput odjeće, hrane, posla i stanovanja moraju biti zadovoljene, jer će nepogrešivo siromaštvo u svijetu samo dovesti do katastrofa različitih vrsta, uključujući i ekološke. S druge strane, dobrobit i socijalni razvoj snažno su ograničeni tehnološkom razinom, stoga će se poboljšanje koje se može postići na ovoj tehnološkoj razini odraziti na oporavak okoliša.

Tada će misija par excellence koju predvodi Ecodevelopment biti definirati projekte i nekako pomiriti tri gore navedena aspekta: okoliša (kompatibilnost između aktivnosti tvrtke i očuvanja ekosustava i biološke raznolikosti, vršeći nadzor prije svega u stvaranju i emisiji otpada), ekonomski (financijska uspješnost) i Društveni (društvene posljedice aktivnosti tvrtke, od radnika, preko dobavljača, pa čak i kupaca).

Među uvjetima koji moraju biti ispunjeni da bi se jamčio Eko-razvoj su: da se nijedan obnovljivi resurs ne koristi brzinom većom od njegove proizvodnje, niti jedna zagađujuća tvar ne može se proizvesti brzinom većom od one koja se odnosi na recikliranje i niti jedan neobnovljivi izvor ne smije se brže koristiti nego je potrebno zamijeniti obnovljivim resursom koji se koristi na održiv način.

Razlog za Ekorazvoj nalazi se, kako u činjenici da ima ograničene prirodne resurse, poput hranjivih sastojaka u tlu, pitke vode, između ostalog, vjerojatnog kraja, tako i u činjenici da sve veća gospodarska aktivnost, bez daljnje brige da ekonomska isplativost uzrokuje ozbiljne nepovratne ekološke probleme.