Kategorija: općenito | Društveni

Definicija braka

Definicija braka

Brak je socijalna institucija koju karakterizira uglavnom uspostava bračne veze između članova, a to će biti dvije osobe, jedna koja odgovara muškom, a druga ženskom.Ovaj sindikat ne samo da uživa socijalno priznanje, već ga i pronalazi pravno priznata odgovarajućom zakonskom odredbom.Iako mogu postojati neke male varijacije u skladu sa zakonodavstvom svake zemlje, općenito, brak, koji jednom sklopi par, uključivat će niz obveza i prava između njih i u nekim će slučajevima doći i do svojih porijekla.S gledišta zakon