definicija šljunak

Riječ koju analiziramo dolazi iz portugalskog, točnije iz čuve, što znači kiša. Smatra se da ova riječ potječe iz navigacije, pa ne čudi da potječe iz portugalskog jezika, budući da su portugalski navigatori bili pioniri u otkrivanju novih teritorija.

Terminologija vezana za kišu

Iako govorimo o kiši određenog intenziteta, u meteorološkoj terminologiji ona ima vrlo precizno značenje. U tom smislu potrebno je razlikovati jednostavnu kišu, kišu ili pljusak. U prvom redu, ako kiša koja pada ne dosegne tlo jer tijekom svog putovanja isparava, to je virga. Kad kiša povremeno pada i kao da je riječ o kantama vode, suočavamo se s tušem, koji je u narodu poznat i pod riječima pljusak, tornado ili pljusak.

Kaže se da kiše ima kad voda neprestano pada, a promjer kapljica je veći od 0,5 milimetra. Da bi se znalo pojavljuje li se kapljica, promjer kapljica mora biti manji od 0,5 milimetra (riječ kišica ima velik broj sinonima u popularnom jeziku, poput chirimiri, orballo, calabobos, garúa, mollizna i drugi).

Odjeća koja nas štiti od tuširanja

Slabe ili intenzivne pljuskove obično prati vjetar. Na taj nas način oblaci koji ih najavljuju podsjećaju i na potrebu nošenja odgovarajuće odjeće. Kao što je i logično, najprikladnija odjeća je kabanica, vrlo česta zaštita među ribarima i mornarima i na onim teritorijima na kojima je kiša posebno intenzivna.

Krug vode

Bez obzira na riječ kojom se nazivamo kiša, bilo kakva oborina dio je vodenog ciklusa. U tom smislu, moramo imati na umu da voda nikad ne miruje, kao što je to u nekom dijelu procesa. Dakle, kada Sunce zagrije vodu na zemljinoj površini, isparava i postaje vodena para koja se diže u atmosferu, a ovaj dio ciklusa poznat je pod nazivom isparavanje.

Nakon toga se voda hladi i to stvara oblake, fazu koja je poznata kao kondenzacija. Nakon što se voda kondenzirala i stvorili oblaci, kapljice u njima sudaraju se jedna s drugom i na kraju padaju kao kiša ili snijeg, a taj se proces naziva oborina. Ako se referiramo na pljuskove, oblaci koji ih uzrokuju poznati su kao kumulonimbus.

Fotografije: Fotolia - Gordeev / Mirko Macari