definicija anorganskog

Kaže se da nešto jest anorganska kada ne predstavlja organski život. Minerali su najpoznatija i najčešća anorganska tijela.

I po nalogu Kemija, anorganski, je onaj mineralni spoj u kojem se ispada da ugljik nije temeljna komponenta, dok je voda najzastupljenija.

Za razliku od onoga što se događa s organskim spojevima, anorganski spoj nastaje na uobičajen način kao posljedica intervencije različitih fizikalnih i kemijskih pojava, takav je slučaj elektrolize i fuzije, ali također sunčeva energija, voda i kisik mogu biti udarac stvaranja anorganskog spoja.

Anorganski spojevi sastoje se od veza koje mogu biti kovalentni (elektronski odjeljak između dva ili više atoma), ili ako to ne uspije, ionska (Unija koja je rezultat privlačenja iona koji imaju različite znakove, elektropozitivni i elektronegativni).

U međuvremenu, anorganski spojevi imaju veliku raznolikost struktura, a zatim se, ovisno o atomima koji ih čine, mogu svrstati u sljedeće kategorije: monatomski (imaju jedan atom kao što je slučaj s molekulama plemenitih plinova), dvoatomni (sastoje se od dva atoma), triatomski (Imaju tri atoma, takav je slučaj molekula ozona, vode i ugljičnog dioksida) i polikatom (Imaju četiri ili više atoma, na primjer molekule fosfora ili željeznog oksida).

.