definicija oligarha

Izraz oligarh koristi se u jeziku Lunfardo kao kvalificirani pridjev za određene ljude koji pripadaju višim slojevima društva, oligarhijama i koji posjeduju važan dio političke, ekonomske, a možda čak i kulturne moći. Pojam oligarh neformalno se koristi i dolazi od koncepta oligarhije, koji se transformira i zatim koristi na taj način u negativnom ili pogrdnom smislu.

Pod oligarhijom razumijemo vrstu vlade rezerviranu za nekolicinu, za razliku od onoga što se događa s demokracijom (vlada naroda ili svih). Oligarhija pretpostavlja pristup moći ograničenog broja ljudi unutar zajednice, a uz to je zbroj ekonomske i političke moći koju ti ljudi postižu uvijek važan. Današnje oligarhije uvijek su povezane s financijskim, industrijskim, poslovnim, ruralnim aktivnostima itd. sve dok svojim članovima pružaju važno bogatstvo bogatstva i dobara.

Upravo zbog te nejednakosti generirane iz koncepta oligarhije, oligarh nastaje na pogrdan način. Kad se spomene pojam oligarh, namjerava se točno odnositi na taj element koncentracije političke moći kao i na koncentraciju sredstava za proizvodnju. Očito je da ovaj pojam koriste oni sektori koji su isključeni ne samo iz pristupa politici već i iz pristupa mnogim osnovnim ljudskim pravima poput hrane, obrazovanja, zdravstva i stanovanja. Ti se skromni ili popularni sektori razlikuju jezikom od onih sektora u kojima je važan dio bogatstva regije koncentriran u vrlo malo ruku. Iako se taj izraz koristi u mnogim zemljama Latinske Amerike, posebno je čest u zemljama poput Argentine.