definicija razreda

Ovisno o kontekstu u kojem se koristi, pojam stupanj imati će različite reference.

Općenito, riječ stupanj koristit će se za označavanje svakog od različitih stanja, vrijednosti i kvaliteta koje stvar može pokazati u odnosu na veće ili manje..

Na primjer, u školama se svaki odjeljak u kojem su učenici grupirani, prema dobi, znanju, između ostalog, naziva ocjenom. Početni razred, srednji razred, prvi razred, drugi razred, između ostalih.

U međuvremenu, nastavljajući u akademskom kontekstu, ali sada u višem stupnju kao što je onaj Sveučilišta, akademski stupanj naziva se razlikovanjem koju institucija dodjeljuje nakon uspješnog završetka studijskog programa.

S druge strane, da primjerima matematike i geometrije, pojam u njima posebno sudjeluje. Za geometriju je to mjerna jedinica kutova koja će biti jednaka svakom od 360 jednakih dijelova na koje se može podijeliti opseg. A u matematici, točnije u jednadžbi ili polinomu svedenom na racionalni oblik, stupanj će biti stupanj pojma u kojem varijabla ima najveći eksponent.

I konačno što se tiče klime, meteorologije i temperature, stupanj je mjerna jedinica kroz koju se mjeri temperatura.