definicija ljudskih odnosa

Koncept ljudskih odnosa možda je jedan od najstarijih u povijesti jer je povezan s mogućnošću da se ljudska bića na vrlo različite načine povežu s drugim sličnim bićima. Za razliku od onoga što se događa sa životinjama, ljudski odnosi nisu samo instinktivni ili su uzrokovani biološkim potrebama, već su na mnogo načina evoluirali vrlo duboko pa čak i postali nešto novo i drugačije, puno složenije kao na primjer s radnim odnosima ili međuljudskim odnosima.

Da bismo govorili o ljudskim odnosima, moramo poći od koncepta zajednice ili društva. Ti su prostori u kojima čovjek uspostavlja veze i odnose s drugim sličnim bićima na temelju specifičnih potreba koje se mogu kretati od potrebe za formiranjem obitelji do potrebe za upravljanjem. Dakle, život u društvu sastoji se od složenog sustava ljudskih odnosa koji se rađaju iz potrebe ili instinkta, ali koji se razvijaju na vrlo različite načine. To je vidljivo, na primjer, u različitim oblicima vlasti, obiteljskim odnosima ili socijalnoj hijerarhiji koje mogu imati različite zajednice.

Život u društvu može predstavljati veliku raznolikost odnosa, ovisno o tome kako su sklopljeni. Socijalna je hijerarhija očito jedan od najodlučujućih čimbenika pri njihovom uspostavljanju, na primjer ukazivanjem na to koje će socijalne skupine imati veću moć nad drugima ili će s lakoćom moći odlučivati ​​o životima drugih.

Unutar zajednice možemo pronaći veze svih vrsta, počevši od najprimarnijih (na primjer, obiteljske veze koje nastaju od trenutka rođenja ili ljubavne veze uspostavljene između dvoje ljudi koji odluče stvoriti par) do složenijih (kao slučaj je radnih odnosa u kojima je ideja razlike, hijerarhije, superiornosti i inferiornosti itd. općenito uvijek prisutna).

Trenutno postoje studijske karijere zasnovane na ljudskim odnosima koje su posvećene radu na njima s različitih razina i interesa, poput odnosa s javnošću.