definicija rasizma

Rasizam je poznat kao ona doktrina koja uzdiže superiornost vlastite rase nad drugima, samo na temelju bioloških karakteristika.

Rasizam nije ništa drugo do jedan od mnogih oblika diskriminacije s kojima se ljudi mogu susresti i s kojima se suočavaju, posebno motiviran rasnim pitanjima kao što su ton kože ili druge tjelesne karakteristike, poput visine, tjelesne građe, između ostalog i zbog kojih se neki smatraju superiornijima od drugi.

Svrha ili glavni cilj rasizma bit će poništavanje ljudskih prava onih koji su diskriminirani. Spomenuta je doktrina započela u Europi u 19. stoljeću, kako bi opravdala prevlast navodne bijele rase nad ostatkom čovječanstva.

S druge strane, rasizam, bio on otvoreni ili prikriveni, predlaže hijerarhijski poredak među etničkim skupinama koji se koristi za opravdanje privilegija ili prednosti koje uživa dominantna skupina.

Koncept rasizma relativno je moderan, jer je počeo imati prve manifestacije, kako u Europi, tako i u španjolskim kolonijama u Americi, tijekom srednjeg vijeka.

Tradicionalno, rasizam je usko povezan s najgorim zločinima koji su počinjeni nad čovječanstvom, poput genocida, ropstva, ropstva, kolonijalizma, između ostalog, i upravo ga zbog takve situacije danas smatra jednim od najprezrenije uvrede protiv ljudskog dostojanstva i vrlo jasno kršenje ljudskih prava ljudi. Uz međunarodnu osudu koju su izrazile neke međunarodne organizacije poput UN-a, neki zakoni kažnjavaju rasizam strogim kaznama.

S druge strane, rasizam se naziva i onim osjećajem odbijanja prema rasama koje nisu vlastite..

S ciljem borbe protiv bilo kakvog rasističkog širenja, Ujedinjeni narodi (UN), usvojili su 1965. godine, Međunarodnu konvenciju o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i od tada 21. ožujka odredili kao Međunarodnu za uklanjanje rasne diskriminacije.