definicija baze podataka

Koncept banke podataka koristi se za upućivanje na skup podataka, informacija koje se grupiraju i čuvaju u istom mediju kako bi se olakšao njihov pristup. Kada govorimo o banci podataka, ističemo da su ti podaci klasificirani i poredani prema različitim parametrima, jer se vrlo često mogu tražiti u razne svrhe. Mogli bismo reći da je banka podataka nešto mnogo češće nego što se čini, datoteka knjižnice, kuharica ili indeks knjige mogu se općenito smatrati različitim oblicima banke podataka jer svaka naručuje i klasificira znanje prema metodama koje su relevantni i pomažu lakše pronaći ono što se traži. Međutim, konkretnije rečeno i u odnosu na važnost koju tehnologija danas ima, ideja banke podataka obično se primjenjuje na računalne sustave koji pohranjuju informacije i koji omogućuju korisnicima lak pristup tim podacima.

Jedan od najvažnijih elemenata koje baza podataka mora imati je jasan i učinkovit sustav njihove organizacije i klasifikacije. To je tako jer je krajnja svrha banke podataka redoslijed podataka koji bi inače bili očito poremećeni, kaotično pohranjeni i koji se, kad je to potrebno, ne mogu lako pronaći.

Banke ili baze podataka mogu imati različite karakteristike, neke su statične, a druge dinamične. Statičke baze podataka su one izrađene s informacijama koje se vrlo malo mijenjaju ili se ne mijenjaju izravno jer je to nešto što se neće mijenjati. Te su baze podataka poznate kao baze podataka samo za čitanje. Druga mogućnost, najčešća, je baza podataka dinamičkog tipa, koja se mijenja tijekom vremena i koja može biti posljedica njezine promjene na trajnom ulazu ili izlazu podataka iz izvora (na primjer, baza podataka koju ljekarna ima o dostupnost lijekova na zalihi).