definicija socioekonomskog statusa

Brojni su pojmovi koji se tvore od pojma društvo: društveno-politički, sociolingvistički, socio-biološki ili socio-ekonomski. Svi oni izražavaju zajedničku ideju: spoj dvaju aspekata stvarnosti, od kojih je jedno društvo u cjelini.

Socioekonomski status podrazumijeva se kao ekonomska i socijalna sposobnost pojedinca, obitelji ili države. Svi nekako imamo približnu predodžbu o tri socioekonomske razine ili razine: niskoj, srednjoj i visokoj. Međutim, sa sociološkog gledišta, potrebno je precizno utvrditi razine na temelju objektivnih kriterija. Za to se sociolozi koriste nizom različitih varijabli (razina studija, vrsta kuće i broj soba, vrsta osobnog računala, postotak potrošnje na hranu, pristup vodi i druge). Ako se ove varijable primijene na obitelj, moguće je odrediti njezinu socioekonomsku razinu. Da bi pripremili ove podatke, sociolozi koriste matematičke algoritme i dobiveni rezultati su vrlo korisni (za provođenje studija tržišta, poznavanje stvarnosti stanovništva ili provođenje demografske studije u političke svrhe).

Kriterij za mjerenje socioekonomskih razina pitanje je koje se razvija posljednjih desetljeća. Moramo imati na umu da nam uspostavljanje rigoroznog teorijskog okvira omogućuje bolje razumijevanje nekih aspekata društva.

Opća razmatranja

Većina socioloških studija povezuje zdravstveni status ljudi sa njihovom socioekonomskom razinom.

Stopa smrtnosti u zemlji ovisi o različitim socioekonomskim razinama, a isto se događa i s ostalim socijalnim indeksima (natalitet, populacija s visokim obrazovanjem, broj djece itd.).

Iz sociologije se provode analize koje se temelje na socioekonomskim razinama i ova vrsta istraživanja omogućuje nam poznavanje stvarnosti svih vrsta (o potrošačkim navikama, maloljetničkoj delinkvenciji, stopi školovanja ili rodnom nasilju).

Konačni zaključak

Socioekonomske razine su sociološki alat. Drugim riječima, to su opći podaci koji nam omogućuju razumijevanje društvenih promjena. Ne treba zaboraviti da su sva društva dinamična i korisno je imati mehanizme i parametre za razumijevanje transformacija koje se događaju u bilo kojem društvu. Podaci su više od brojeva i postotaka, jer na neki način izražavaju ljudsku stvarnost skupa pojedinaca.

Fotografije: iStock - JackF / ollo