definicija jaruge

Izraz "jaruga" koristi se za vrstu geografskog obilježja koje karakterizira stvaranje kanala ili udubljenja u tlu uzrokovano uglavnom kontinuiranom ili naglom erozijom vodotoka (rijeke, izvora itd.) .). Jaruga je uvijek nepravilna i njezina veličina ili produžetak može se vremenom mijenjati ovisno o tome kako varira i korito rijeke ili vodotok koji na nju utječe. Ravine su također obično opasni prostori za ljude i životinje jer tlo nije čvrsto i može prouzročiti klizišta ili strme padove.

Jaruga je obično umjerene veličine, ali to se ne odnosi na sve slučajeve, postoje iznimke od pravila. U nekim slučajevima jaruga poprima konačni oblik od konsolidacije teritorija u određenim parametrima. Ali u drugima, jaruga može nastati iznenadnom situacijom i varirati kad ta situacija nestane ili se smiri. Jaruga uvijek pretpostavlja pad manje ili više važne visine, kraj zemljine površine i provaliju (koja u određenim prilikama može biti i manja). U većini slučajeva pad je prilično strm, budući da je jaruga uzrokovana erozijom, to smanjuje visinu kopna i ostavlja bočne zidove zemlje na bokovima.

Važno je pokušati ispuniti jarugu što je više moguće kako bi se izbjegle ozbiljne nesreće za one koji je moraju prijeći. Povremeno se jaruge ne mogu obnoviti, jer je donji prostor vrlo prostran, gotovo poput male doline koja se može protezati kilometrima. Međutim, u slučaju malih jaruga, od nekoliko metara, uvijek je poželjno ispuniti ih.