definicija quid pro quo

Latinski izraz quid pro quo koristi se u onim situacijama u kojima netko naznačuje da postoji razmjena, odnosno nešto se daje u zamjenu za nešto. Drugim riječima, da postoji uzajamnost koja koristi objema stranama, jer jedna nešto čini ili govori, a istodobno prima pandan od druge.

Quid pro quo koristi se kao prijedlog za razmjenu ili pakt, na takav način da se sugerira inicijativa davanja, a zatim primanja. Iako je to značenje u svakodnevnom jeziku, izvorno značenje ovog latinizma različito je, jer aludira na gramatičku zbrku dvoje ljudi, pogrešku u komunikaciji. Preciznije, quid pro quo korišten je kao igra riječi vezanih uz gramatičke zabune koje se ponekad događaju u komunikaciji.

Paradoks njegovog značenja

Na taj nas način quid pro quo podsjeća na neobičan fenomen jezika: primitivno značenje izraza može evoluirati i dobiti novo značenje. Slijedom toga, suočeni smo s paradoksom, jer ako netko koristi ovaj izraz u njegovom doslovnom i pravom smislu, vrlo je vjerojatno da neće biti shvaćen, ali ako ga koristi "nepravilno", bit će shvaćen.

Pakti, pregovori i sporazumi

Izraz quid pro quo u svom najčešćem smislu podsjeća nas da ljudi neprestano pregovaraju. Dogovaramo se na radnom mjestu, u paru ili između prijatelja. Za postizanje pakta potrebno je pronaći ravnotežu koju nije uvijek lako postići, a quid pro quo pruža zanimljivu strategiju u bilo kojem pregovaranju: nije moguće primiti a da prethodno niste nešto dali.

Quid pro quo latinizam, primjer valjanosti latinskog jezika u komunikaciji

Latinizmi su riječi ili izrazi na latinskom jeziku koji se i dalje koriste u pisanom i usmenom jeziku. Oni su kulturi i uglavnom se koriste u akademskom kontekstu i među ljudima određene kulturne razine. Unatoč tome, postoje mnogi latinizmi koji su u potpunosti ugrađeni u kulturnu baštinu. Stoga, kada tražimo posao, predstavljamo svoj životopis, ako govorimo o ekonomskim gubicima, reći ćemo da imamo deficit, a ako želimo naznačiti da je netko vrlo tašt, reći ćemo da ima puno ega.

Trenutna upotreba latinizama otkriva još jedan paradoks jezika, jer se obično kaže da je latinski jezik mrtav jezik i da ga ne vrijedi proučavati, ali je u isto vrijeme još uvijek živ među nama.

Fotografije: iStock, Liima10 / AntonioGuillem