definicija upravnog postupka

Upravni postupak, poznat i kao upravni postupak podrazumijeva a niz formalnih akata kojima se provodi upravna radnja koja ispunjava svrhu. Konačni cilj postupka je donošenje upravnog akta, koji je sredstvo kojim se javna uprava mjesta pridržava u skladu sa svrhom zadovoljavanja interesa šire javnosti.

Zbog svog javnog stava neophodno je da svaka akcija koja odgovara ovoj sferi ili razini slijedi formalne i stroge korake jer se na taj način građanima jamči da će rezultat biti u potpunosti u skladu s važećim zakonom. Drugim riječima, upravni postupak nama ljudima koji žive u zajednici jamči da javna uprava ni na koji način neće postupati proizvoljno ili protiv naših interesa, već će, naprotiv, slijediti klasične korake predložene formalnošću upravnog postupka.

S druge strane, upravni postupak, koji jamči tu nevoljnost ili diskreciju, jest da je podržan nizom načela koja se moraju poštivati: jedinstva (To jamči da je postupak jedinstven i da ima početak i kraj, odnosno uvijek se mora dati rješenje), kontradikcije (rješavanje postupka temeljit će se s jedne strane na činjenicama, a s druge na temeljima zakona, a dokazi će olakšati provjeru istih) nepristranosti (Uprava mora jamčiti svoju nepristranost i izbjegavati favoriziranje ili u svojoj odluci provoditi neprijateljstvo) i oficira (Proces će biti vođen trgovinom u svakom od njegovih postupaka).

Sada, nakon što se razjasni od čega se sastoji upravni postupak, reći ćemo da će za njegovo pokretanje biti potrebno ispuniti zahtjev koji će biti dostavljen onome kome odgovara i u kojem će biti osobni podaci zainteresirane strane. identificirani. Trebalo bi jasno navesti što se želi postići i uzroci. Također je važno da se unese adresa, jer obavijest mora stupiti na snagu na fizičkom mjestu koje je naznačila zainteresirana strana, a naravno taj zahtjev mora biti ovjeren potpisom podnositelja zahtjeva i datumom donošenja odgovarajuće naredbe.

Nakon što je gore navedeni korak dovršen, provode se odgovarajući postupci i nakon što se dovrše, rješenje će se izdati u pisanom obliku i parafirati od javnog tijela prije kojeg je zahtjev podnijet.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found