definicija ponude

Općenito, ponuda je prijedlog koji se daje da se nešto da, izvrši ili ispuni. Na primjer, kulturne ponude, poput predstave, novog albuma popularne grupe, filma, između ostalog.

Ali uz to, riječ ponuda posebno sudjeluje u ekonomska sfera, također Naziva se količina robe ili usluga koju su njihovi proizvođači spremni ponuditi svojim potencijalnim potrošačima, po različitim cijenama i uvjetima u određenom trenutku.

Ponudu će odrediti sljedeći čimbenici: cijena proizvoda na tržištu, troškovi obavljanja proizvodnje tog proizvoda, veličina tržišta na koje je taj proizvod posebno usmjeren, dostupnost čimbenika, količina konkurencije koja vam je predstavljena i količina proizvedene robe.

Ponuda se može izraziti grafički kroz krivulju ponude, pri čemu je nagib ponude onaj koji pokazuje kako se ponuda povećava ili smanjuje zbog povećanja ili smanjenja cijene predmetnog dobra ili usluge.

Kao što je utvrđeno zakonom opskrbe pred povećanjem cijene dobra, količina koja se nudi za to dobro bit će veća jer će proizvođači imati veći poticaj i kao posljedica toga da je ponuda izravno proporcionalna cijeni proizvoda, krivulje ponude gotovo će se uvijek povećavati.