definicija evolucije

Evolucija je bilo koji proces promjene i prelaska iz jedne generacije elemenata u drugu. Pojam evolucija koristi se u većini slučajeva u vezi s biološkim, genetskim i fizičkim procesima, iako se također može koristiti za opisivanje društvenih i pojedinačnih pojava. Ljudska evolucija je stoga jedan od glavnih pojmova primijenjenih na ovaj koncept i kombinira biološke i prirodne elemente s društvenim i kulturnim elementima.

Evolucija uvijek podrazumijeva promjenu postojećih uvjeta prema višem stupnju u kojem oni postaju složeniji. Kada se govori o prirodnoj evoluciji, onda je riječ o razvoju mikroorganizama koji su zbog potrebe prilagodbe različitim uvjetima okoliša iznijeli promjene u njihovim glavnim karakteristikama. Te su transformacije tada omogućile živim organizmima da prežive promjene u okolišu. Nemogućnost evolucije značila je izumiranje za tisuće vrsta živih bića.

Kad govorimo o ljudskoj evoluciji, mislimo na proces razvoja karakteristika koje bi na kraju rezultirale današnjim ljudskim bićem. Vjeruje se da bi ovaj proces evolucije započeo između 5 i 7 milijuna godina razdvajanjem prvih hominida i primata. Prema zapisima pronađenim u tom smislu, prvi hominid koji je već imao elemente koji se razlikuju od elemenata primata bio je Australopitek odakle je evolucija dopustila da dosegne Homo Sapiens Sapiens, trenutni čovjek.

Kroz razdoblje kroz koje su se prvi hominidi uspjeli transformirati u ljudsko biće koje se najviše razvija, dogodila su se brojna postignuća: razvoj oruđa (prvo primitivno, a zatim složenije), ovladavanje vatrom, poboljšanje svih tehnika preživljavanja, stvaranje poljoprivrede i posljedično uspostavljanje organiziranog društvenog života.