definicija materijala

Kad se pojam materijal koristi u množini, odnosno materijalima, on se općenito odnosi na skup elemenata koji su potrebni za određene aktivnosti ili zadatke. Pojam materijala može se primijeniti na različite situacije i prostore, ali uvijek će se vrtjeti oko nekoliko elemenata koji su važni i korisni za provođenje određene radnje, kao i objekata koji se moraju koristiti zajedno.

Karakterističan slučaj ideje o materijalima je kada su u pitanju oni elementi koji se koriste u građevinarstvu. Na primjer, cigle, alati raznih vrsta, boje, gips, električni elementi, grede, metali, drvo i drugi često se smatraju materijalima. Svi oni zajedno neophodni su za izgradnju ili popravak određenih prostora i uvijek su osnovni elementi na koje se mora računati. U tom smislu, strojevi mogu ući u pojam materijala, ali ovdje će biti više riječi o sirovini koja će se koristiti.

Pojam materijali također se primjenjuje na one elemente koji imaju veze sa školskim aktivnostima. Materijali poput olovaka, olovaka, papira, ljepila, boja, gumica, mapa i flomastera neki su od najosnovnijih elemenata koje učenik mora imati kako bi školske zadatke izvršavao na najbolji mogući način.

Dakako, pojam 'materijala' može se primijeniti na mnoge druge situacije, a u nekim slučajevima postaju skup apstraktnih elemenata, koji više nisu konkretni. Primjer za to je kada govorimo o pedagoškim materijalima (koji prije mogu biti ideje nego predmeti), socijalni materijali (načini ponašanja i stava), psihološki materijali (elementi koji čine osobnost pojedinca) itd. Ovi materijali, međutim, dijele pojam raznolikosti i relevantnosti za određenu situaciju s onim materijalima koji se smatraju konkretnim, poput gore spomenutih.