definicija paralelnih linija

A Ravno to je beskonačno sukcesivno mjesto svih točaka smještenih u istom smjeru, dok je to sukcesijsko obilježje kontinuirano i neodređeno, dakle linija nema ni početak ni kraj; zajedno s ravninom i točkom, linija je jedan od temeljnih geometrijskih entiteta. A paralelno je pridjev koji se koristi za upućivanje na nešto slično, odgovarajuće ili što je razvijeno u isto vrijeme.

Usput treba istaknuti da će se linije toliko razlikovati od zraka koje imaju početak, ali bez kraja, te od segmenata koji počinju i završavaju u određenim točkama.

Onda paralelne linije jesu li to ravne crte koje su u istoj ravnini, imaju isti nagib i nemaju zajedničku točku, to znači da ih ne križaju ili dodiruju, a neće ni prelaziti svoje produžetke. Jedan od najpopularnijih primjera je onaj željezničke pruge.

Svojstva koja imaju su: zamišljen (svaka linija je paralelna sama sa sobom), simetrična (ako je linija paralelna drugoj, ta će biti paralelna prvoj), prijelazni (ako je crta paralelna drugoj, a ona pak paralelna trećoj, prva će biti paralelna trećoj crti), posljedica prijelaznog str (dvije linije paralelne trećoj bit će paralelne jedna drugoj) i posljedica (sve paralelne crte imaju isti smjer).

U međuvremenu, teoremi povezani s paralelnim linijama govore nam: da će u ravnini dvije crte okomite na trećinu biti paralelne jedna drugoj; kroz točku izvan crte uvijek će proći točka paralelna toj crti; a ako linija presijeca jednu od dvije paralele, presjeći će i drugu, uvijek govoreći u ravnini.

Crtanje paralelnih crta može se izvesti ravnalom i kvadratom ili ravnalom i šestarom.

Proučavanje linija kroz povijest

Euclid je bio poznati matematičar tijekom klasične Grčke. i za sve njegove doprinose je da se on smatra a otac geometrije. Živio je između 325. i 265. pr. Kr., U Aleksandriji, i zajedno s timom kolega koji su znali voditi napisao je djelo Elementi, koji se smatra jednim od najpopularnijih znanstvenih djela na svijetu i koji okuplja dobar dio osnovnog znanja geometrije koje se učilo od tada do danas

U međuvremenu, kako bi moglo biti drugačije, Euclides, bavio se pitanjem linija i u Postulat broj pet spomenute knjige Elementi uspostavio je Paralelni postulat ili poznat i kao Peti Euklidov postulat. U njemu se navodi da ako linija kad utječe na dvije druge crte učini da unutarnji kutovi koji odgovaraju stranici budu manji od dvije ravne crte, dvije crte produljene unedogled naći će se na onoj strani gdje su kutovi manji od dva ravna pronađene su linije.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found