definicija asocijativnog svojstva

Brojevi kojima rukujemo imaju niz matematičkih svojstava koja se proučavaju u odjeljku o teoriji brojeva, u narodu poznat kao aritmetika. Brojevi su prvi upotrijebili Babilonci i Sumerani, a kasnije Egipćani i Grci.

Brojevi koje koristimo poznati su kao stvarni brojevi, koji se razumiju unutar decimalnog sustava. Kad bismo ih željeli grafički prikazati, mogli bismo povući crtu u kojoj bi 0 bilo u međupoložaju, a lijevo stvarni broj -1, -2, -3 ..., a desno od 0 1, 2, 3 ... Skup realnih brojeva predstavlja niz svojstava: bravu, komutativu, asocijaciju i distribuciju, koja su ispunjena u nekim matematičkim operacijama, a u drugima ne.

U procesu učenja matematike, školarci se moraju upoznati s nizom računskih operacija. Da bi operacije bile točne, potrebno je znati koja svojstva imaju brojevi, odnosno što se s njima može učiniti. Da bi dijete moglo adekvatno razumjeti ideju asocijativnog svojstva stvarnih brojeva, potrebno je da se prethodno upozna s brojevima kroz jednostavne igre, jer se do razumijevanja brojeva i njihovih pravila dolazi samo u logičnom faza razmišljanja.

Kratko objašnjenje asocijativnog svojstva

Asocijativno svojstvo može se odnositi na dvije operacije, zbrajanje i množenje. U prvom slučaju, ako imamo tri stvarna broja, oni se mogu kombinirati ili povezati na različite načine. Dakle, (10 + 5) +15 = 10 + (5 + 15), na način da se na dva različita načina pridruživanja istih brojeva dobije identičan rezultat. Asocijativno svojstvo jednako je primjenjivo na množenje, pa je (50x10) x 30 = 50 x (10X30). U konačnici, asocijativno svojstvo govori nam da je rezultat operacije s tri ili više brojeva neovisan o načinu grupiranja brojeva.

U kojim operacijama asocijativno svojstvo nije zadovoljeno

Vidjeli smo da asocijativno svojstvo ima zbrajanje i množenje. Međutim, nije primjenjivo na druge operacije. Dakle, u oduzimanju se krši, jer 2- (4-5) nije jednako (2-4) -5. Potpuno ista stvar događa se s podjelom.

Praktični primjer asocijativnog svojstva

Razumijevanje ovog svojstva može nam pomoći u rješavanju svakodnevnih operacija. Sjetimo se voćnjaka u kojem je vrtlar zasadio 3 stabla limuna i 4 naranče, a kasnije zasadio još 2 različita stabla. Možemo to provjeriti ako dodamo (3 + 4) + 2 = 3+ (4 + 2). Da zaključimo, kad moramo zbrajati ili množiti, moramo se sjetiti da je moguće grupirati brojeve na način koji nam najviše odgovara.

Fotografije: iStock - Halfpoint / Antonino Miroballo