definicija lokucije

Trajna kombinacija dviju ili više riječi koje čine rečenicu i koja ima svoje značenje koje ne proizlazi iz doslovnosti riječi koje čine rečenicu

Na zahtjev gramatike, trajna kombinacija dviju ili više riječi koje čine rečenicu koja ima svoje značenje nazvat će se lokucijom, ali to neće biti doslovna jedna od onih riječi koje čine spomenutu rečenicu.

To je tada jedinstvena karakteristika fraza, da značenje ne dolazi iz doslovne reference riječi koje ga čine, već će biti potrebno znanje o općem značenju fraze.

Vrste glasova

Prema gramatičkom funkcioniranju koje imaju, možemo pronaći različite vrste fraza.

Pridjev lokucija koji odgovara pridjevu, prilog koji djeluje kao prilog, veznik koji odgovara vezniku, odrednici, prijedlogu, glagolskom, zamjeničkom i nominalnom.

Fraze se naširoko koriste u našem svakodnevnom životu, vjerojatno puno puta ne shvaćamo da ih koristimo, ali to činimo često.

Primjerice, kad se opraštamo ili pozdravimo s nekim, obično koristimo fraze, među najčešćima su: dobro jutro, vidimo se, vidimo se, laku noć, između ostalih.

Komunikacijska aktivnost koja se odvija na TV-u i radiju i gdje je glas glavni junak

A s druge strane, riječ locucija u našem jeziku koristimo za označavanje te profesionalne aktivnosti povezane s komunikacijom, koja se prikazuje na radiju i televiziji. Iako moramo naglasiti da je locucija rođena s procvatom radija, kad je televizija izbila na scenu, struka se također preselila i snažno krenula u televiziju.

Karijera spikera

Pojedinci koji ga razvijaju u narodu su poznati kao spikeri i da bi bili raspoređeni kao takvi moraju zadovoljavajuće poštivati ​​odgovarajuće studije.

Jednom kad diplomiraju, dobivaju registracijsku, profesionalnu iskaznicu koja ih kao takve potvrđuje.

Također je uvjet sinusnog kvanoma da imaju snažan i dobro oblikovan glas.

U mnogim zemljama, kako bi zaštitili aktivnost prenošenja glasa i da je provode profesionalci, neprofesionalci ne smiju spominjati marke niti oglašavati proizvode ili usluge na TV-u ili radiju.