definicija interesa

Koncept interesima odgovara množini izraza interes, riječ koja u našem jeziku predstavlja različite reference.

Na ekonomska materijana primjer, pojam interesa ima izvanrednu važnost i prisutnost, jer se preko njega naziva koncept interesa taj dobitak koji proizlazi iz kapitala koji netko posjeduje, odnosno koristi ili korisnosti materijalnog dobra, da spomenemo jedan slučaj.

U ekonomskom kontekstu, pojam se koristi za označavanje Indeks koji označava profitabilnost štednje, ulaganja ili, ako to nije, trošak zajma koji se odobrava ili uzima, tj. u tom smislu kamate će označavati novac koji će se dobiti nakon što se određeni iznos novca stavi u određeno vrijeme, ili naprotiv, iznos koji će morati biti isplaćen kao rezultat ugovaranja zajam koji će predstavljati takve kamate.

S brojkama ćemo to bolje razumjeti ... Ako imam 5000 dolara i stavim ih na određeno vrijeme u banku i stoga mi banka ponudi godišnju kamatu od 14%, na kraju godine dobit ću dobit od 700 dolara.

U međuvremenu, ako mi banka odobri kredit od 10.000 USD s kamatama od 12% godišnje, 1.200 USD će se morati plaćati iz mjeseca u mjesec, u konceptu tog zajma.

Vrijedno je napomenuti da će kamatna stopa predstavljati vrijednost novca na određenom tržištu, pa kad više novca cirkulira, niža će biti ponuđena kamatna stopa, a naprotiv, kad novca nema, stopa će rasti.

S druge strane, riječ interes koristi se vrlo često i za označavanje onaj osjećaj zbog kojeg se pažnja osobe usmjerava na određeni objekt, događaj ili subjekt. Treba imati na umu da se interes obično fizički izražava širenjem zjenica nekoga koga nešto zanima.

Suprotan konceptu od interesa je onaj od nezainteresiranost, što se upravo odnosi na nedostatak interesa, iluzije i pažnje koju nešto predlaže.