definicija izvedenice

Izvedena riječ ima dvije različite upotrebe, ali obje se vrlo često ponavljaju.

S jedne strane, po nalogu Kemije, proizvod dobiven iz druge kroz jednu ili više transformacija nazvat ćemo se derivatom. Na primjer, benzin se dobiva iz nafte.

A s druge strane, u drugačijem znanstvenom kontekstu, poput matematike, pokazalo se da je derivat granica prema kojoj teži omjer između povećanja funkcije i one koja odgovara varijabli, kada ona teži nuli.

Izvod funkcije u točki predstavlja vrijednost nagiba tangente u spomenutoj točki i mjeri koeficijent u kojem funkcija varira, odnosno dat će nam matematičku formulaciju pojma koeficijenta te promijeniti. Ovaj će koeficijent pokazati koliko brzo funkcija raste ili, ako to ne uspije, koliko se brzo funkcija smanjuje u točki u odnosu na os dvodimenzionalne kartezijanske ravnine.

Ovaj koncept jedan je od središnjih koncepata beskonačno malog računa, dok je izvedenica koncept koji ima mnogo primjena. Primjerice, primijenit će se u onim slučajevima u kojima je potrebno izmjeriti brzinu kojom se javlja veličina ili situacija. Također je temeljni proračunski alat za fiziku, kemiju i biologiju ili u društvenim znanostima kao što su ekonomija i sociologija.